Caron Studios
Katie Caron
Fine Artist
http://katiecaron.com/
Kevin Caron
Illustrator
http://kevincaron.net/